Procedure voor ouders

Welke stappen worden gezet als u bij het Nannybureau heeft aan gegeven een Nanny te zoeken voor de opvang van uw kinderen:

 • Na inschrijving via de website, neemt het Nannybureau contact met u op om bij u thuis uw opvangwensen door te spreken.
 • Op basis van dit gesprek wordt door het Nannybureau op maat een offerte gemaakt. In deze offerte wordt per kind de kosten van opvang vermeld.
 • Als u besluit het Nannybureau opdracht te geven om een Nanny te gaan zoeken, tekent u de opdrachtbevestiging.
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 225,- als u het Nannybureau de opdracht geeft een Nanny te zoeken. Als u zelf een Nanny heeft gevonden die voldoet aan alle eisen, bedraagt het inschrijfgeld € 125,-. Het Nannybureau stuurt u een factuur van de inschrijfkosten, na ontvangst van de betaling wordt door het Nannybureau de procedure gestart.
 • Samen met u wordt de vacaturetekst opgesteld voor de werving van de Nanny. Het Nannybureau gaat vervolgens op zoek naar de meest passende kandidaat.
 • Bij voldoende reacties vindt de voorselectie plaats. U wordt tussentijds geïnformeerd over de vorderingen.
 • Als ouders ontvangt u van de beste kandidaten motivatiebrief, CV en een verslag van het voorselectiegesprek met referentiecheck. Ons streven is 3 kandidaten.
 • Er wordt een moment ingepland om de kandidaten voor te stellen bij u thuis. Iedere kandidaat komt 30-45 min kennismaken.
 • U maakt de keus welke kandidaat het beste bij uw gezin past. Een keer proefdraaien is onderdeel van de procedure.
 • Als u en de Nanny beiden positief zijn, gaat het Nannybureau alles in gang zetten om de Nanny in te schrijven in het LRKP.

Vanaf het moment dat het LRKP-nummer van de Nanny bekend is, kan er erkende opvang worden geboden door de Nanny. (LRKP = Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen). Met het LRKP-nummer kunnen de ouders KinderOpvangToeslag aanvragen bij de belastingdienst. Dit LRKP-nummer is gekoppeld aan de opvanglocatie. Dus bij verhuizing dient een nieuw nummer tijdig te worden aangevraagd.

Nodig voor de aanvraag van de Nanny:
1. Kopie identiteitsbewijsKopie diploma
2. Kopie EHBO-voor-kinderen-certificaat
3. Kopie VOG (verklaring omtrent gedrag)

Nodig voor de aanvraag van het gezin:
1. Kopie van de Risico-Inventarisatie gedaan in huis van gezin. Deze RI wordt door het Nannybureau samen met u en de Nanny gedaan in uw huis.

 • Het Nannybureau verstuurt de aanvraag met alle bijlagen naar de Gemeente waar het gezin woont.
 • Gemeente stuurt aanvraag door naar GGD
 • GGD neemt contact op met Nanny voor afspraak
 • GGD voert inspectie uit in het huis van het gezin en heeft gesprek met Nanny om beeld te vormen van haar deskundigheid
 • GGD maakt rapport en stuurt advies naar Gemeente
 • Gemeente registreert Nanny in LRKP.\
 • Sommige gemeenten vragen legeskosten voor deze registratie
 • De verwerking van de aanvraag tot registratie in het LRKP door Gemeente en GGD mag maximaal 10 weken duren.
 • Tussentijds organiseert het Nannybureau het koppelingsgesprek waarin met ouders en Nanny de gezinsmap wordt ingevuld, overeenkomsten getekend en vervolgafspraken gemaakt.
 • Nadat het LRKP-nummer bekend is, kan de erkende kinderopvang starten.

N.B. Houdt er rekening mee dat het 3 tot 4 maanden duurt voordat de Nanny erkende kinderopvang bij u thuis kan bieden!