Oudercommissie

Het Nannybureau vindt het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de opvang van uw kind(eren). Uw kinderen brengen immers een (groot) deel van de week door met de Nanny van het Nannybureau. Het Nannybureau neemt daarmee deel aan de opvoeding. Door uw betrokkenheid kunnen we ons blijven verbeteren en goede, kwalitatieve opvang aanbieden.

Wat doet de oudercommissie?

Maximaal 4 keer per jaar komt de oudercommissie bij elkaar. Er worden zaken besproken die spelen bij het Nannybureau. Denk aan: het pedagogisch beleidsplan, prijswijzigingen, scholing van de Nanny’s. Maar er komen ook punten op de agenda die door ouders zelf zijn aangedragen.

  • Overlegt u met Corine de Korte van het Nannybureau.

  • Adviseert u gevraagd of ongevraagd het Nannybureau.

  • Bevordert u duidelijke communicatie aan ouders.

  • Onderhoudt u contacten met andere ouders.

  • Vertegenwoordigt de belangen van de ouders en van de kinderen, die een Nanny hebben via het Nannybureau.

  • Bevordert u de betrokkenheid van ouders bij het Nannybureau.

Wat levert de oudercommissie u op?

Door lid te worden van de oudercommissie;

  • Heeft u invloed op het beleid van het Nannybureau.
  • Werkt u mee aan de kwaliteit van de opvang van u kind(eren).
  • Doet u ook nog eens leuke contacten op met andere ouders.

Oudercommissie zoekt ouders Heeft u een kind, dat thuis opvang ontvangt door een Nanny via het Nannybureau? Dan bent u van harte uitgenodigd om deel uit te maken van de oudercommissie. De oudercommissie bestond uit 3 leden, die in korte tijd na elkaar gestopt zijn. Het Nannybureau blijft ouders werven voor de oudercommissie. Tot dat er een nieuwe oudercommissie is ontstaan, maakt het Nannybureau gebruik van de Alternatieve Ouder Raadpleging als er belangrijke wijzigingen gaan plaatsvinden in het beleid.