KOSTEN

De kosten van kinderopvang door een Nanny zijn als volgt opgebouwd:

Maandelijkse kosten:

Uurloon van de Nanny x het aantal gewerkte uren                               

Een Nanny werkt volgens de regeling dienstverlening aan huis. Ze verdient minimaal € 11,- per uur. Dit is het minimum uurloon inclusief vakantiegeld 8% en inclusief 4 weken doorbetaalde vakantie. De hoogte van het uurloon is afhankelijk van werkervaring en het aantal kinderen dat opvang nodig heeft. In overleg met de ouders en de Nanny wordt de hoogte van het uurloon vastgesteld.

Bureaukosten het Nannybureau

De bureaukosten zijn afhankelijk van het gemiddeld aantal uren opvang per week, waarbij geldt dat hoe meer uren worden afgenomen hoe lager de bureaukosten per uur:

  • t/m 10 uur opvang per week € 2,40 per gewerkt uur
  • van 11 t/m 20 uur opvang per week € 2,20 per gewerkt uur
  • van 21 t/m 30 uur opvang per week € 2,00 per gewerkt uur
  • vanaf 31 uur opvang per week € 1,80 per gewerkt uur

Minimaal wordt er € 95 per maand aan bureaukosten in rekening gebracht.

Wilt u weten wat het Nannybureau hiervoor doet? Lees dan de informatie voor ouders.

Eenmalige kosten:

Inschrijfgeld

Eenmalig € 225,- voor de werving, selectie, bemiddeling van een Nanny die aansluit bij uw opvangwensen. Heeft u zelf een Nanny gevonden? Dan bedraagt het inschrijfgeld eenmalig € 125,-.

Legeskosten

Een aantal gemeenten in Nederland brengen eenmalig legeskosten in rekening voor de procedure van inschrijving in het LRKP. De ouders en de Nanny maken onderling afspraken over de verdeling van deze kosten. Via onderstaande link kunt u terugvinden of uw gemeente leges in rekening brengt: overzicht legeskosten registratie landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen

Betaalbaar?

Vrijblijvende offerte

De tijden van de opvang door een Nanny worden samen met de ouders vastgesteld. Het wordt op maat geregeld. U betaalt een Nanny een vast uurloon (dat is niet per kind per uur).

Stel uw Nanny verdient € 13,- per uur en u heeft 3 kinderen, waarvan de oudste een groot deel van de dag op school zit. Dan is het lastig om te berekenen wat de prijs per kind per uur is.

Ik maak graag een offerte waarin ik voor u omreken wat het per kind per uur kost.

Dit bedrag heb je nodig om een proefberekening kinderopvangtoeslagte kunnen maken. Dan krijgt u inzicht in de hoogte van de kinderopvangtoeslag die u gaat ontvangen. Dan weet u wat een Nanny ‘netto’ gaat kosten.

Omdat het Nannybureau een erkend gastouderbureau is, heeft u als ouder recht op kinderopvangtoeslag. Het maximale bedrag dat u aan kinderopvangtoeslag ontvangt bij gastouderopvang is in 2019 € 6,15 per kind per uur. Wat u ontvangt, is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en dat van uw eventuele (toeslag)partner. Er is een kinderopvangtoeslagtabel 2019  die hier meer inzicht in geeft.