Erkende Kinderopvang

Nanny moet worden ingeschreven in het LRK (Landelijk Register Kinderopvang). Ze krijgt een LRK-nummer, waarmee de ouders KinderOpvangToeslag kunnen aanvragen bij de belastingdienst. Dit LRK-nummer is gekoppeld aan de locatie.

Nodig voor de aanvraag van de Nanny een kopie of een scan van:

 • Legitimatiebewijs

 • Diploma (die voorkomt op de lijst)

 • EHBO-voor-kinderen-certificaat

 • Je moet gekoppeld zijn in het PRK (PersonenRegisterKinderopvang) aan het Nannybureau. Sta je al in het PRK, dan is alleen een koppelverzoek versturen voldoende. Sta je nog niet in het PRK, dan moet je een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) aanvragen, waarmee je je kunt inschrijven in het PRK, om vervolgens het koppelverzoek te sturen.

Samen in te vullen voor het Nannybureau met Nanny en gezin:

 • Risico-Inventarisatie in het huis waar de opvang gaat plaatsvinden.

Procedure

 1. Het Nannybureau verstuurt de aanvraag met alle bijlagen naar Gemeente waar het gezin woont.
 2. Gemeente stuurt aanvraag door naar GGD.
 3. GGD neemt contact op met Nanny voor afspraak.
 4. GGD voert inspectie uit in het huis van het gezin en heeft gesprek met Nanny om beeld te vormen van haar deskundigheid.
 5. GGD maakt rapport en stuurt advies naar Gemeente.
 6. Gemeente registreert Nanny in LRKP.
 7. Sommige gemeenten vragen legeskosten voor deze registratie.
 8. Deze procedure, door Gemeente en GGD, mag maximaal 10 weken duren.

Vanaf moment dat LRKP-nummer bekend is, kan er erkende opvang worden geboden door de Nanny.