Dienstverlening aan huis

De regeling “dienstverlening aan huis” is een regeling van de belastingdienst. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag- en-antwoord/welke-regels-gelden-er-voor-dienstverlening-aan-huis.html De Nanny is bij u in dienst. Het Nannybureau regelt voor u in het contract, dat de Nanny volgens de regeling “dienstverlening aan huis” bij u werkt. Samen wordt er een overeenkomst van opdracht opgesteld, waarin afspraken worden vastgelegd over salaris, werktijden, vakantiedagen, ziekte en opzegtermijn. Het voordeel voor u is, dat u vrijgesteld bent van het betalen van loonheffing en sociale premies. De Nanny krijgt haar loon bruto uitbetaald en moet zelf aangifte doen bij de belastingdienst.
Als Nanny ben je werknemer: de vraagouder is werkgever. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een gezagsverhouding.
Als werknemer/Nanny:
 • heb je recht op loon. Dit moet van tevoren zijn afgesproken en moet per uur minimaal op het wettelijk minimumloon zijn gebaseerd;
 • heb je recht op vakantietoeslag 8%. Dit kan een eenmalige storting zijn of worden verrekend in de afgesproken uurprijs;
 • heb je recht op (doorbetaalde) vakantie. Als je bijvoorbeeld 10 uur per week werkt, heb je na een jaar recht op 4 maal 10 uur vakantie;
 • heb je bij ziekte, na 2 wachtdagen, recht op maximaal 6 weken loondoorbetaling bij ziekte. Dit ziektegeld is minstens 70% van het minimumloon dat voor de Nanny geldt;
 • kan je in aanmerking komen voor de verlofregeling uit de wet ‘arbeid en zorg’.
 • heb je te maken met een werkgever in de zin van de Arbowet, die dus moet zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.
De Nanny is niet een ‘gewone’ werknemer, daarom:
 • mag je maximaal 3 dagen per week voor één opdrachtgever werken;
 • is het niet verplicht, maar wel verstandig een arbeidsovereenkomst te maken
 • wordt er door de vraagouder geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen afgedragen, waardoor je dus niet verzekerd bent voor de Ziektewet, de Wet WIA en de WW. Je kunt je wel vrijwillig verzekeren.
 • moet je zelf aangifte doen bij de belastingdienst;
 • kan je zonder ontslagvergunning worden ontslagen.