Competentieprofiel Nanny

 • Lichamelijke en geestelijke gezondheid;
 • Bereid zijn tot samenwerking met het Nannybureau en tot het volgen van minimaal 2 aanvullende cursussen/trainingen per jaar, die gerelateerd zijn aan de opvangtaak;
 • Minimaal een mbo-2-diploma Helpende (Zorg en) W elzijn of het E VC-certificaat MBO-2 (kijk op de lijst met diploma’s om te kijken of jouw diploma erbij staat)
 • In het bezit van een geldig en erkend EHBO-certificaat;
 • Respecteren van privacygevoelige gegevens en geen informatie doorspelen aan derden;
 • Openstaan voor en respecteren van andere gewoontes, culturen, levenswijzen en opvoedingsideeën;
 • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden en in staat zijn om op een professionele manier contact met de vraagouders te onderhouden en afspraken te maken;
 • Kennis hebben van ontwikkeling van kinderen, positief staan ten opzichte van de vier pedagogische doelstellingen zoals uitgewerkt in het pedagogisch beleidsplan, en deze in praktijk kunnen brengen;
 • In staat zijn tot reflecteren op het eigen handelen;
 • Kinderen niet alleen laten of het toezicht aan anderen overlaten;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • Kunnen werken in digitaal dossier;
 • Goed telefonisch bereikbaar;
 • In bezit van inzittendenverzekering bij autogebruik;
 • Je bent 21 jaar of ouder;
 • Je kunt een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen. Kosten voor aanvraag van een VOG zijn voor eigen rekening. Deze kosten kunnen als aftrekbare kosten worden opgegeven bij de belastingaangifte.

  Taakomschrijving

 • Je bent primair verantwoordelijk voor de zorg en ontwikkeling van het kind;
 • Je verdiept je in het kind en zijn of haar niveau, je biedt (leerzame) speelsituaties aan en je creëert een omgeving waarin het kind zicht kan vermaken en ontwikkelen
 • Je draagt in belangrijke mate bij aan de zorg om veiligheid en hygiëne;
 • Je brengt en/of haalt het kind naar de door de vraagouders opgegeven locaties, zoals school, peuterspeelzaal of andere locaties;
 • Je speelt flexibel in op de wensen van de vraagouders;
 • Je bereidt de maaltijden en tussendoortjes voor het kind;
 • Je ruimt op na maaltijden en tussendoortjes;
 • Het opruimen van de benodigdheden die de Nanny nodig heeft voor de verzorging van het kind;
 • In overleg met de ouders licht huishoudelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld:
  o kleine boodschappen
  o voorbereiden van de avondmaaltijden
  o het opvouwen van was
  o afwassen,vaatwasserin-enuitpakken
 • Je onderhoudt intensief, continue en professioneel overleg en contact met de ouder(s)/verzorger(s) over de zorg en ontwikkeling van het kind;
 • Je houdt een logboek bij van de ontwikkeling van het kind en bijzondere en/of leuke situaties;
 • Je richt je zoveel als mogelijk is naar de wensen van de ouder(s)/verzorger(s), waarbij je rekening houdt met de opvattingen, meningen en zorgen van de ouder(s)/verzorger(s).
 • Je rookt niet in de aanwezigheid van het kind.
 • Je kent de inhoud van het pedagogisch beleidsplan van Het Nannybureau en handelt hiernaar.